ข่าวและประกาศ

ประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

by นายก้องหล้า พรมดวงดี -

ทางวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  จำนวน 3 วัน และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 16 ธันวาคม


Available courses

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

Course

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐ...
Course

การสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์

Course

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก

Course

หลักการเขียนโปรแกรม

หลักการเขียนโปรแกรม

จุดประสงค์รายวิชา :1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม2. สามารถวิ...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว...
Course